Hallo Dorpsgenoten,

Gebiedsregisseur Edwin Broekman is elke 2e dinsdag van de maand van 9 tot 11 uur in de Bongerd. 

Waar kunt u voor bij hem terecht?
Als gebiedsregisseur is hij uw aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp. U kunt bij hem terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Afhankelijk van uw vraag, vervult hij de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker.

 

        Dorpsbelangen Losdorp